پروژه کاشانک

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه کاشانک

زیربنای کل :4091

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : اتمام یافته

تعداد طبقات : 9

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 740

تعداد واحدهای مسکونی : 12

سال شروع پروژه  : 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه