پروژه گاندی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گاندی

زیربنای کل : 3356

کاربری : اداری تجاری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 460

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1392 – 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه