پروژه گردآفرید

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گرد آفرید

زیربنای کل :940

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 250

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : ۱397 – ۱۳۹6

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه