پروژه گلدان

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گلدان

زیربنای کل :6228

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1000

تعداد واحدهای مسکونی :24

سال شروع پروژه : 1395

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه