پروژه گلچین

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گلچین

زیربنای کل : 8563

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1290

تعداد واحدهای مسکونی : 42

سال شروع پروژه :  1396

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 87%

تصاویر پروژه