پروژه گوی آبادی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گوی آبادی

زیربنای کل : 2084

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 520

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1390

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه